Kierownictwo Szpitala

BIPDyrektor: mgr Dariusz Kołodziejczyk
Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa: lek. Grażyna Żarnowiecka
Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych: lek. Grażyna Żarnowiecka
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Medycznej: lek. med. Paweł Leśniewski
Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień: mgr Jerzy Jechalski
Kierownik Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej: lek. med. Rafał Michta
Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień: mgr Jerzy Jechalski
Główny Księgowy: mgr Alina Frelek
Pielęgniarka Naczelna: mgr Elżbieta Mąkal