Instrukcja obsługi

bipMenu przedmiotowe ( lewa strona ekranu ) – wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący ( lewa strona ekranu, pod menu przedmiotowym ) – wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl – adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

www.zozmswia.pl – adres URL strony informacyjnej Podmiotu.

Redakcja – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej – pracownik Podmiotu.

Rejestr zmian – Mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.