[:pl]ZP 7-2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 18 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dostawa komputerów

Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 1 postępowania

Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 postępowania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz oferowanego produktu dla Części 1 postępowania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz oferowanego produktu dla Części 2 postępowania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

Informacja dla Wykonawców 12.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część 1 i Część 2 postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]