Przetargi

05.06.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” Termin składania ofert 22 czerwca 2020 ...
04.02.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ...
20.01.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 ...
17.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ...
12.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00 Ogłoszenie ...
02.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ...
22.11.2019
Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 3c Zawiadomienie ...
11.10.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert – 21 października 2019 r. godz. 14:30. ...
02.08.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna ...
02.08.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna ...