[:pl]Ogłoszenie o wyborze oferty konkurs nr 6/12/2015[:]

[:pl]

aktualnościNa podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz 618 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego konkursu nr 6/12/2015 z dnia 18.12.2015 r w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii informuję, że została wybrana następująca oferta: Jan Karol Cichecki.

[:]