[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oferty należy składać do dnia 13.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 17 kwietnia 2018 rok
do godziny 15:00 

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-4/[:]