KONKURS NA KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ W RODZAJU REHABILITACJI LECZNICZEJ W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 04.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej-w-rodzaju-rehabilitacji-leczniczej-w-sp-zoz-szpitalu-specjalistycznym-ms/