Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK:
800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

 • w języku polskim,

 • w języku angielskim,

 • w języku rosyjskim,

 • w języku ukraińskim

 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę,
e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),

 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00,
  od poniedziałku do piątku),

 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący
o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony
na podstronę dedykowaną TPK: (
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/), gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Szpital ze wsparciem Agencji Rezerw Materiałowych

Dzięki działaniom podjętym ze strony Departamentu Zdrowia MSWiA w styczniu i lutym 2021 roku Szpital MSWiA w Otwocku otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony indywidualnej z rezerw strategicznych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Otrzymane środki ochrony indywidualnej pozwolą na zabezpieczenie personelu szpitala, a także pacjentów, co zmniejsza ryzyko zakażenia Sars-Cov-2. Wśród przekazanych darów są: półmaski FFP3 i FFP2, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, fartuchy, rękawiczki, czepki i ochraniacze na buty.

Za przekazane wyposażenie, serdecznie dziękujemy.

E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 8 stycznia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

 

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

 • rehabilitację,
 • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

 

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi z Centrum e- Zdrowie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem  e – skierowania  w zakresie rehabilitacji i leczenia psychiatrycznego.        W obecnej chwili ostateczny termin nie jest znany, co oznacza, że pacjenci korzystający z usług naszego Szpitala są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

 

Więcej informacji dla pacjentów na temat e-skierowań

https://www.pacjent.gov.pl/e-skierowanie/e-skierowanie-nowe-rozwiazanie-dla-pacjentow

Bezpieczni w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia cyklu „Bezpieczni w czasie epidemii”, który zawiera szereg pomocnych informacji,  w szczególności w dobie epidemii COVID-19 dostępnego na kanale Youtube Akademii Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=ilnP2CMffis&list=PLZ2X-9LnwIVEEtr7oW6GK6QhYGHSxYbRi&index=5

Dotychczas ukazało się 10 odcinków o następującej tematyce:
1. Wiedza oparta na faktach
2. Higiena i bezpieczeństwo
3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?
4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?
5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?
6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
7. Żywienie ma znaczenie!
8. Podróże bez ryzyka
9. Praca w nowej rzeczywistości
10. Nasza odpowiedzialność

 

Pacjenci Szpitala MSWiA polubili  strefę rekreacyjno-wypoczynkową.

Najbardziej sprzyjająca zdrowiu jest przecież aktywność na świeżym powietrzu o czym codziennie możemy się przekonać patrząc na strefę rekreacyjno-wypoczynkową znajdującą się na terenie szpitala. Pacjenci w chwilach wolnych chętnie korzystają zarówno z siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, rower czy wyciąg) oraz ze strefy relaksu gdzie znajdują się stoły do gry w szachy oraz tenisa stołowego, ławki parkowe, a wszystko otulone krzewami i drzewami.

 

Przypomnijmy strefę rekreacyjno-sportową udało się wybudować dzięki otrzymanej darowiźnie w wysokości 40 000,00 zł od Fundacji PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza.

Pamiętajmy ruch to zdrowie!!!!

PZU Życie SA kolejnym partnerem Szpitala w walce z koronawirusem!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa placówki medyczne muszą ponosić dodatkowe wydatki m.in. na środki ochrony osobistej, nie inaczej jest w przypadku SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. Niestety środki pieniężne przeznaczane na ten cel są dużym obciążeniem, dlatego też z radością informujemy, że kolejny podmiot w tym wypadku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, zdecydował się na wsparcie tutejszego Szpitala. W ramach działalności funduszu prewencyjnego, z którego środki mogą być przeznaczane na ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, Szpitalowi MSWiA w Otwocku została przyznana kwota 4 500 złotych na zakup środków ochrony osobistej: masek, przyłbic, fartuchów, kombinezonów.

Serdecznie dziękujemy.