Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-16/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW ORAZ W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 25.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-6/

SPRZEDAŻ 2,00 M3 DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO W WYNIKU WYCINKI DRZEW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI SZPITALA

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 2,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala.

Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r. do godz. 12.00.

https://www.zozmswia.pl/zapytania/sprzedazy-200-m3-drewna-opalowego-pozyskanego-w-wyniku-wycinki-drzew-na-terenie-nieruchomosci-szpitala/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-6/

 

Maseczki ochronne od Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie!!!

W dniu 23 grudnia 2020 roku przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie dostarczyli nieodpłatnie do Szpitala 5 000 szt. maseczek ochronnych.

Przekazane środki ochrony indywidualnej wspomogą codzienną pracę personelu medycznego w przeciwdziałaniu koronawirusowi, pozwalając na zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom i pacjentom.

Szpital MSWiA serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Ministerstwu Sprawiedliwości, dyrekcji i pracownikom Aresztowi Śledczemu w Warszawie Grochowie, a także osadzonym szyjącym maseczki ochronne w ramach realizacji akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Fartuchy ochronne dotarły do Szpitala!!!

W dniu 8 grudnia 2020r. dotarła do Szpitala ostatnia partia fartuchów ochronnych szytych nieodpłatnie przez osadzonych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Łącznie dostarczono do Szpitala 1 200 szt. fartuchów

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkich osobą zaangażowanym w realizację akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Święto Służby Więziennej w roku dyskusji nad reformą - InfoSecurity24

Kolejny etap przebudowy za nami !!!!

Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych” udało się zakończyć kolejny etap przebudowy  Szpitala.

W ramach zadania udało się przeprowadzić roboty budowlane które polegały na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowano ściany działowe a także wzmocniono konstrukcję budynku.

Dodatkowo zakupiono niezbędne wyposażenie m.in. łóżka szpitalne, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, lodówkę, krzesła, stoliki, dozowniki łokciowe, kosze, dozowniki na mydło, ławki na korytarz.

Wykonane prace bez wątpienia zwiększą komfort pobytu pacjentów, a także pracy naszego personelu.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie ze strony MSWiA.

 
 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 17.12.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-7/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW ORAZ W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-wsiedzibie-udzielajacego-zamowienia/