KONKURS NA STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko:

ds. Organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23 września 2022 r. do godz. 24:00 elektronicznie na adres  sekretariat@zozmswia.pl   z tytułem e-maila „Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych”

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-ds-organizacyjnych-w-zakresie-zamowien-publicznych-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 13.09.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-8/

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza nabór na stanowisko  Głównego księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

Termin składania ofert: do 23 września 2022 r. do godziny 15:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-uzaleznien/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 26.07.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-7/

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 22.07.2022 r. do godz. 12:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-3/

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2022 roku

https://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-4/

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-3/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 17.05.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-22/

Samorządy wspierały Szpital MSWiA w Otwocku w 2021 roku

 

Ubiegły rok zapisał się pod znakiem dobrej współpracy Szpitala MSWiA z gminami z terenu Powiatu Otwockiego w zakresie pomocy w leczeniu uzależnień. Miasto Otwock, Gminy Wiązowna, Karczew i Osieck pozytywnie rozpatrzyły wnioski złożone przez Dyrektora Szpitala Dariusza Kołodziejczyka o przekazanie środków na ten cel z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki temu udało się pozyskać kwotę 8 tysięcy złotych od Miasta Otwocka na wsparcie funkcjonowania Oddziału Leczenia Uzależnień, jak również Poradni Leczenia Uzależnień. Została ona przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zespołu terapeutycznego w postaci superwizji.

Również Gmina Wiązowna odpowiedziała pozytywnie na wystąpienie tutejszego Szpitala i przekazała 4 tysiące złotych zł na współfinansowanie superwizji pracowników OLU i PLU. Pozwala to na podnoszenie kwalifikacji psychoterapeutów, co przekłada się na wyższy poziom usług świadczonych dla pacjentów, którzy w części są mieszkańcami gmin Powiatu Otwockiego.

Nie można również zapomnieć o środkach finansowych otrzymanych z Gminy Karczew – 2 tysiące złotych oraz Gminy Osieck 1,5 tysiąca złotych na zakup materiałów.  Szpital MSWiA przeznaczył je w 2021 roku na zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków i dopalaczy, które są używane, chociażby przy przyjęciu pacjentów.

Co ważne również w tym roku część gmin już wyraziła chęć wsparcia tutejszego Szpitala.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie.