Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej pomaga Szpitalowi MSWiA

Środki ochrony osobistej to niezbędne wyposażenie pracowników placówek medycznych w szczególności lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, którzy pozostają w bliskim kontakcie z pacjentami w związku z epidemią COVID-19. Niestety duży popyt spowodował, że cena części z nich np. rękawic wzrosła kilkukrotnie, co pociąga za sobą dużo większe wydatki ze strony szpitali niż dotychczas.
Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony m.in. przedsiębiorców. Dzięki otrzymanej darowiźnie z Fundacji PGE w kwocie 15 000,00 zł i środkom własnym udało się zakupić rękawice jednorazowe ochronne w ilości 37 100 szt. w ramach projektu „Zabezpieczenie pacjentów i personelu medycznego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku przed skutkami pandemii COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych jednorazowych”.
Dziękujemy darczyńcą za otrzymaną pomoc finansową.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 10.09.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-5/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-4/

Fundacja PGNiG kolejny raz wsparła Szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku podpisał umowę na dofinansowanie, w formie darowizny, projektu pn. „Kamera i bramka termowizyjna w walce z COVID-19”. Darczyńcą jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która współfinansuje projekt w wysokości 35.000,00 zł.
Otrzymane środki połączone z wkładem własnym zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych szpitala związanych z ochroną zdrowia, tj. zakup oraz montaż kamery i bramki termowizyjnej umożliwiającej automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała, a także sprawdzenie zasłonięcia ust i nosa maseczką.

Obecnie trwa postępowanie, które ma na celu wyłonienie Wykonawcy.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza już wsparła Szpital również w budowie strefy rekreacyjno – sportowej.

Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie!!

DOSTAWA I MONTAŻ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I BRAMKI UMOŻLIWIAJĄCEJ AUTOMATYCZNY POMIAR I KONTROLĘ TEMPERATURY CIAŁA

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na:dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta. .

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-montaz-kamery-termowizyjnej-i-bramki-umozliwiajacej-automatyczny-pomiar-i-kontrole-temperatury-ciala/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 01.09.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-7/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego zamówienia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-2/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-15/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Leczenia Uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Lecznia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-poradni-leczenia-uzaleznien/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia/