KOLEJNY ZJAZD ABSOLWENTÓW W SZPITALU MSWiA- ONLINE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku w ramach dofinansowania przekazanego przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza wszystkich byłych podopiecznych Oddziału Leczenia Uzależnień na zjazd “absolwentów” online, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2020 roku tj. sobota o godz.9:00

Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie online kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie udziału w całodniowym spotkaniu online daje możliwość rozliczenia realizacji Planu Dalszego Zdrowienia m.in. poprzez rozmowy z terapeutami, pochwalenia  się swoimi osiągnięciami oraz podzielenia się napotkanymi trudnościami.  Uczestnik zjazdu otrzymuje  także informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron czy nieprawidłowości w procesie leczenia.

Zmiana formy zjazdu, który do tej pory odbywał się stacjonarnie w siedzibie Szpitala wynika z sytuacji związanej z COVID-19.

Udział w zjeździe jest bezpłatny. Uczestnik spotkania potrzebuje komputera z dostępem do internetu, kamerą ewentualnie za pośrednictwem telefonu z systemem Android lub IOS umożliwiającego zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zjeździe  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: psycholog.olu@zozmswia.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 listopada 2020 r. (włącznie).

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-9/

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

yrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. Organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 24:00 elektronicznie na adres  sekretariat@zozmswia.pl   z tytułem e-maila „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych”

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowiskospecjalisty-ds-organizacyjnych-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2020 roku godz. 14:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-na-wybor-instytucji-finansowej-zarzadzajacej-i-prowadzacej-pracownicze-plany-kapitalowe/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA ORAZ W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-oraz-w-domach-pacjentow/

Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej oraz w Oddziale Leczenia Uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej oraz w Oddziale Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 09.11.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-pododdzialu-detoksykacji-alkoholowej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej-oraz-w-oddziale-lecze-2/

ZJAZD ABSOLWENTÓW W SZPITALU MSWiA- ONLINE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku w ramach dofinansowania przekazanego przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza wszystkich byłych podopiecznych Oddziału Leczenia Uzależnień na zjazd “absolwentów” online, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 roku tj. sobota o godz.9:00

Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie online kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie udziału w całodniowym spotkaniu online daje możliwość rozliczenia realizacji Planu Dalszego Zdrowienia m.in. poprzez rozmowy z terapeutami, pochwalenia  się swoimi osiągnięciami oraz podzielenia się napotkanymi trudnościami.  Uczestnik zjazdu otrzymuje  także informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron czy nieprawidłowości w procesie leczenia.

Zmiana formy zjazdu, który do tej pory odbywał się stacjonarnie w siedzibie Szpitala wynika z sytuacji związanej z COVID-19.

Udział w zjeździe jest bezpłatny. Uczestnik spotkania potrzebuje komputera z dostępem do internetu, kamerą ewentualnie za pośrednictwem telefonu z systemem Android lub IOS umożliwiającego zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zjeździe  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: psycholog.olu@zozmswia.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 listopada 2020 r. (włącznie).

 

Pierwsza partia fartuchów ochronnych dotarła do Szpitala!!!

W dniu 14 października 2020roku Pan ppłk. Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim dostarczył do Szpitala pierwszą partię fartuchów ochronnych szytych nieodpłatnie przez osadzonych.

W ramach podpisanej umowy dostarczonych zostanie  łącznie 1 200 szt. fartuchów, z materiałów zakupionych i dostarczonych przez SP ZOZ MSWiA w Otwocku. Pozwoli to na pewne oszczędności, w stosunku do cen jakie za fartuchy ochronne trzeba obecnie płacić wykonawcom, bowiem trzeba będzie ponieść jedynie koszt materiałów.

Wykonane środki ochrony indywidualnej wspomogą codzienną pracę personelu medycznego w przeciwdziałaniu koronawirusowi.

Szpital MSWiA serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Ministrowi Sprawiedliwości, dyrekcji  i pracownikom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, a także osadzonym szyjącym fartuchy ochronne w ramach realizacji akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Strona główna - Służba Więzienna

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 16.10.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-6/