Aktualności

Aktualności

12.05.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych/   ...
09.05.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych Oferty należy składać  do dnia 19.05.2017 r. do godz. 9:00 – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych/   ...
04.05.2017
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. Oferty należy składać  do dnia 15.05.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zleceniodawcy  – https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-kierownik-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych/ Rekrutacja zakończona ...
26.04.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia Oferty należy składać w nieprzejrzystym do dnia 08.05.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zleceniodawcy. https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja/   ...
11.04.2017
Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Termin najbliższego Zjazdu – 22 kwietnia 2017 roku godz. 9:30. ...
31.03.2017
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.04.2017 roku – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-ksiegowa/ ...
24.03.2017
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31.03 2017 roku do godziny 10:00 – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-inspektor-ds-administracyjno-gospoda/ ...
17.03.2017
Okres obowiązywania od 17.03.2017 r. do 27.03.2017 – https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-4-2017-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-o/ ...
14.03.2017
SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów papierniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku Ofertę należy złożyć do dnia 22 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-artykulow-papierniczych-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-msw-w-otwocku/ ...
10.03.2017
SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę 16 szt. szafek przyłóżkowych oraz 8 szaf ubraniowych dwukomorowych dla pacjentów Ofertę należy złożyć do dnia 16 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-16-szt-szafek-przylozkowych-oraz-8-szaf-ubraniowych-dwukomorowych-dla-pacjentow/ ...