Zamówienia publiczne

21.06.2018
Wyrokiem z dnia 06.06.2018 r. KIO podzieliła argumentację SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i oddaliła odwołanie złożone w związku z przetargiem pn. Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku „postanowienia ...
19.04.2018
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ...
18.01.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 ...
28.12.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do udziału w dialogu technicznym, którego celem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków ...
11.12.2017
Okres obowiązywania od 11.12.2017 r. do 20.12.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  ...
16.05.2017
Okres obowiązywania 16.05.2017 r. do 25.05.2017 r. SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja ...
17.03.2017
Okres obowiązywania od 17.03.2017 r. do 27.03.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu SIWZ ...
14.02.2017
Okres obowiązywania od  14.02.2017r. do 24.02.2017r. SIWZ ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ...
01.02.2017
Okres obowiązywania od  01.02.2017r. do 09.02.2017r. SIWZ ogłoszenie Zmiana numeru konta wadium Zmian ...
30.01.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 - plan postępowań ...