Zamówienia publiczne

05.03.2019
Termin składania ofert 18 marca 2019 roku godz. 9:30 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ UWAGA - zmiana terminu składania ...
21.01.2019
Termin składania ofert 31 stycznia 2019 r. godz. 9:30. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...
15.01.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 ...
30.11.2018
Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
31.10.2018
Termin składania ofert 08 listopada 2018 roku godz. 12:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...
19.10.2018
Termin składania ofert 29 października 2018 roku godz. 12:00 ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...
18.09.2018
Termin składania ofert 28 września 2018 roku godz. 12:00 Ogłoszenie o zamówienia SIWZ GAZ Informacja ...
21.06.2018
Wyrokiem z dnia 06.06.2018 r. KIO podzieliła argumentację SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i oddaliła odwołanie złożone w związku z przetargiem pn. Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku „postanowienia ...
19.04.2018
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ...
18.01.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 ...