Zamówienia publiczne

15.01.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 ...
30.11.2018
Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
31.10.2018
Termin składania ofert 08 listopada 2018 roku godz. 12:00 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...
19.10.2018
Termin składania ofert 29 października 2018 roku godz. 12:00 ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja ...
18.09.2018
Termin składania ofert 28 września 2018 roku godz. 12:00 Ogłoszenie o zamówienia SIWZ GAZ Informacja ...
21.06.2018
Wyrokiem z dnia 06.06.2018 r. KIO podzieliła argumentację SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i oddaliła odwołanie złożone w związku z przetargiem pn. Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku „postanowienia ...
19.04.2018
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ...
18.01.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 ...
28.12.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do udziału w dialogu technicznym, którego celem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków ...
11.12.2017
Okres obowiązywania od 11.12.2017 r. do 20.12.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  ...