Informacje dla Pacjenta

oddział uzależnień Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu, na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”, najlepiej z rejonowej Poradni Odwykowej lub Zdrowia Psychicznego.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu przyjęcia. Dwa tygodnie przed terminem przyjęcia prosimy o potwierdzenie przyjazdu.

Prosimy o zabranie ze sobą do szpitala:

  • dowodu osobistego;

  • kart informacyjnych z leczenia szpitalnego lub innych dokumentów dotyczących poprzednio stosowanego leczenia;

  • wyników badań: morfologia, elektrolity, AST, ALT, bilirubina, kreatynina, badanie ogólne moczu (nie starsze niż miesiąc);

  • wyników badań dodatkowych, jeśli takie były przeprowadzone (np. badania obrazowe takie jak tomografia komputerowa, echo serca, badania rentgenowskie, badania neuropsychologiczne, itp.);

  • w przypadku pacjentów uzależnionych od benzodiazepin – dwa ujemne wyniki stężenia leku we krwi (jeden nie starszy niż miesiąc od daty przyjęcia, drugi – nie starszy niż tydzień);

  • zaświadczenia, że stan somatyczny zdrowia pozwala na leczenie w Oddziale Leczenia Uzależnień.

W przypadku braków w dokumentacji (patrz wyżej) lub istnienia przeciwwskazań pacjent może nie zostać przyjęty do Oddziału Leczenia Uzależnień / Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej.

Przed przyjęciem do Oddziału wymagany jest okres abstynencji od alkoholu – minimum 3 dni, w przypadku uzależnienia od benzodiazepin i narkotyków – minimum miesiąc.

Przyjęcie do Oddziału Leczenia Uzależnień następuje wyłącznie w trybie planowym, to jest po wcześniejszym dostarczeniu skierowania (na druku „skierowania do szpitala psychiatrycznego”) i ustaleniu terminu przyjęcia.

Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego zjazdu – 27 kwietnia 2019 roku godz. 9:00.

Terminy kolejnych zjazdów:

29 czerwca 2019 roku

7 września 2019 roku

16 listopada 2019 roku

 WZÓR – Skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego