Konkursy

20.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe   ...
16.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach grupy podstawowej 18 01. Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Informacja dla Wykonawców 20.11.2018   ...
15.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na przegląd aparatury i sprzętu medycznego stosowanych przy zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii. Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2018 r. godz. 10:00. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 ...
13.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe Informacja dla Wykonawców 19.11.2018 ...
13.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala. Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do składania ofert Załącznik nr 1 formularz ofertowy ...
09.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do złożenia oferty ...
08.11.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów. Oferty należy składać do dnia 16.10.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie fizjoterapeuta 08.11.18 ...
30.10.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na z wykonaniem badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 07 listopada 2018 r. godz. 10:00 Zapytanie ofertowe Informacja o wyborze oferty ...
19.10.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów. Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie fizjoterapeuta 19.10.18 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Informacja dla … Continue reading "Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów" ...
20.09.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie psychiatra_20.09.2018 Konkurs rozstrzygnięto. ...