Konkursy

17.09.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Ogłoszenie lek chorób wewnętrznych   ...
11.09.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę  bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert 25 września 2019 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe Informacja dla Wykonawców Informacja … Continue reading "Zakup i dostawę bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
03.09.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Ogłoszenie z dnia  3.09.2019 ...
13.08.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać do dnia 26.08.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Ogłoszenie z dnia 13.08.2019 ...
22.07.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert 05 sierpnia 2019 r. godz. 14:00. Zaproszenie do złożenia oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej … Continue reading "Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
11.07.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na  Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych Oferty należy składać do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie 11.07.2019 ...
26.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5 l. Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy Informacja dla Wykonawców ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 28.06.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie OLU 19.06.2019 ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. ogłoszenie pielęgniarka koordynująca ORM ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. ogłoszenie pielęgniarka koordynująca OLZN ...