Konkursy

07.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie dyżury ...
04.08.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –  kosztorysowej modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12:00. Zapytanie ofertowe Informacja dla Wykonawców ...
20.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Lecznia Uzależnień. Oferty należy składać do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl OGŁOSZENIE Informacja- zmiana terminu składania ofert Informacja- zmiana terminu składania ofert 23.07.2020 … Continue reading "Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Leczenia Uzależnień" ...
08.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie fizjoterapeuta informacja dla Oferentów- zmiana terminu składania ofert unieważnienie 20.07.2020   ...
08.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii. Oferty należy składać do dnia 17.07.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie psycholog-psychoterapeuta ...
23.06.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 29.06.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. OGŁOSZENIE_23.06.2020 ...
09.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż napędu do automatycznego otwierania drzwi zewnętrznych oraz kontroli dostępu na drzwiach wewnętrznych w budynku N Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00. … Continue reading "Dostawa i montaż napędu do automatycznego otwierania drzwi zewnętrznych oraz kontroli dostępu na drzwiach wewnętrznych w budynku N" ...
05.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na  dostawę środków ochrony indywidualnej. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 Szczegóły oferty poniżej: zaproszenie środki ochrony indywidualnej Załącznik nr 1 formularz załącznik nr 2 … Continue reading "Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej" ...
05.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na wynajęcie powierzchni przeznaczonej pod automaty vendingowe, znajdującej się na terenie Szpitala w budynkach A, B, E, R. Termin składania ofert upływa w dniu12 czerwca  2020 r. o godzinie 10:00 Szczegóły oferty … Continue reading "Zaproszenie do złożenia oferty na wynajęcie powierzchni przeznaczonej pod automaty vendingowe" ...
25.05.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie fizjoterapeuta ...