Konkursy

22.07.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert 05 sierpnia 2019 r. godz. 14:00. Zaproszenie do złożenia oferty ...
11.07.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na  Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych Oferty należy składać do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie 11.07.2019 ...
26.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5 l. Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy Informacja dla Wykonawców ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 28.06.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie OLU 19.06.2019 ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. ogłoszenie pielęgniarka koordynująca ORM ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. ogłoszenie pielęgniarka koordynująca OLZN ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. ogłoszenie pielęgniarka koordynująca OLU ...
18.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprosza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu technicznego boiska sportowego do siatkówki znajdującego się na terenie szpitala. Zaproszenie do złożenia oferty + formularz ofertowy Informacja dla Wykonawców 19.06.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
12.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Zaproszenie do złożenia oferty + załącznik nr 1 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Informacja dla Wykonawców   ...
07.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie_6.06.2019 Zmiana terminu składania ofert 14.06.2019 ...