Konkursy

11.01.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 11.01.2019 ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 17.12.2018 ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. Ogłoszenie 17.12.2018 Zmiana terminu składania ofert 27.12.2018 ...
17.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do złożenia oferty Informacja dla Wykonawców 19.12.2018 Zawiadomienie … Continue reading "Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
14.12.2018
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 16,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala. Termin składania ofert – 20.12.2018 r. godz. 12:00 Ogłoszenie Umowa Załącznik nr 2 ...
12.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie lekarz rehabilitacji med.- 12.12.2018 ...
11.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. ogłoszenie Kierownik ORM- 11.12.2018   ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na montaż i dostawę sprzętu informatycznego i materiałów instalacyjnych. Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do złożenia oferty Umowa Wykaz załącznik nr 1 do umowy Informacja o unieważnieniu postępowania ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert napełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00. Zapytanie ofertowe UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Informacja dla Wykonawców – termin Informacja dla Wykonawców … Continue reading "Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego" ...