Konkursy

05.03.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”.   Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00 Zapytanie … Continue reading "Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy" ...
01.03.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. Ogłoszenie 1.03.2019 Zmiana terminu składania ofert 8.03.2019 ...
18.02.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i świadczenie usługi monitorowania transmisji sygnałów w okresie 24 miesięcy. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 20 lutego 2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy Umowa wzór … Continue reading "WYKONANIE INSTALACJI TRANSMITUJĄCEJ SYGNAŁ ALARMOWY DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU I ŚWIADCZENIE USŁUGI MONITOROWANIA TRANSMISJI SYGNAŁÓW" ...
28.01.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do 06 lutego 2019 r. godz. 12:00. Zapytanie ofertowe – NIEAKTUALNE Załączniki 2a-2d – AKTUALNE UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 07 … Continue reading "Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
28.01.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 04 lutego 2019 r., Zaproszenie do złożenia oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
22.01.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. ogłoszenie 21.01.2019 Konkurs rozstrzygnięto. ...
11.01.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 11.01.2019 Konkurs rozstrzygnięto. ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 17.12.2018 Konkurs rozstrzygnięto. ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. Ogłoszenie 17.12.2018 Zmiana terminu składania ofert 27.12.2018 Konkurs rozstrzygnięto. ...
17.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2018 r. godz. 12:00. Zaproszenie do złożenia oferty Informacja dla Wykonawców 19.12.2018 Zawiadomienie … Continue reading "Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...