Konkursy

12.02.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.02.2020 … Continue reading "Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego" ...
06.02.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 06.02.2020 ...
31.01.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 07 lutego 2020 r. do godz.: 12:00 Zapytanie ofertowe + Załączniki 2a-2d UWAGA ZMIANA TERMINU … Continue reading "Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych" ...
23.01.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.01.2020 … Continue reading "Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego" ...
16.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2020 roku Treść ogłoszenia: ogłoszenie konkurs   ...
14.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 21.01.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 14.01.2020 Konkurs rozstrzygnięto. ...
13.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. … Continue reading "Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej" ...
08.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 08.01.2020 Unieważnienie postepowania 13.01.2020 ...
20.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. ogłoszenie 20.12.2019 Zmiana terminu składania ofert Unieważnienie ...
18.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zapytanie ofertowe Projekt Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót Przedmiar … Continue reading "Budowa małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...