Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-urzadzen-medycznych-dla-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/