Wykonanie rocznego przeglądu technicznego boiska sportowego do siatkówki znajdującego się na terenie szpitala

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprosza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu technicznego boiska sportowego do siatkówki znajdującego się na terenie szpitala.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-rocznego-przegladu-technicznego-boiska-sportowego-do-siatkowki-znajdujacego-sie-na-terenie-szpitala/

Wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-przegladu-klimatyzacji-i-wentylacji-mechanicznej-w-budynkach-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/

ZP 7-2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 18 czerwca 2019 r. godz. 10:00

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-7-2019-dostawa-komputerow-stacjonarnych-i-przenosnych-wraz-z-oprogramowaniem-oraz-dostawa-urzadzenia-wielofunkcyjnego/

ZP6-2019 Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Termin składania ofert 24 czewrca 2019 r. godz. 10:00

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp6-2019-przebudowa-czesci-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-zlokalizowanego-na-pierwszym-pietrze-w-budynku-a-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-5/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 3.06.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-9/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 29.05.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-2/

Konkurs na Zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-zastepce-kierownika-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-pelnienie-funkcji-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/

Dzierżawa zbiorników oraz dostawa gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę zbiorników oraz dostawę gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 06 maja 2019 r. godz. 10:00

http://www.zozmswia.pl/konkurs/dzierzawa-zbiornikow-oraz-dostawe-gazow-medycznych-wraz-z-transportem-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/