Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-specjaliste-w-dziedzinie-chorob-wewnetrznych/

Zakup i dostawę bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę  bielizny pościelowej i pościeli dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert 25 września 2019 r. godz. 10:00.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/zakup-i-dostawe-bielizny-poscielowej-i-poscieli-dla-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-3/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-11/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać do dnia 26.08.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-10/

ZP10-2019 Dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp10-2019-dostawa-montaz-i-wdrozenie-systemu-kolejkowego-opartego-o-infokiosk-z-drukarka-5-wyswietlaczy-gabinetowych-oraz-1-wyswietlacz-zbiorczy/

ZP14-2019 Modernizacja serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp14-2019-modernizacja-serwerowni-w-zakresie-przeniesienia-jej-do-innego-pomieszczenia-i-dostosowania-pomieszczenia-do-obowiazujacych-przepisow-prawa/

Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonywanie-uslug-transportu-sanitarnego-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/

ZP13-2019 Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp13-2019-przebudowa-czesci-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-zlokalizowanego-na-pierwszym-pietrze-w-budynku-a-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/

ZP12-2019 Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp12-2019-dostawa-i-montaz-sprzetu-informatycznego-oraz-materialow-eksploatacyjnych-wraz-z-wykonaniem-prac-instalacyjnych/

ZP 11-2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-11-2019-dostawa-komputerow-stacjonarnych-i-przenosnych-wraz-z-oprogramowaniem/