Aktualności

Aktualności

18.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. http://www.zozmswia.pl/konkurs/budowa-malej-architektury-na-terenie-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
17.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-13/ ...
17.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp19-2019-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
17.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie … Continue reading "Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
16.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-2/ ...
13.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień. Oferty należy składać do dnia 19.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-oddzialu-leczenia-uzaleznien/ ...
12.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-ssaku-medycznego-dla-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
12.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-18-2019-przebudowa-sieci-i-przylaczy-wodociagowych-na-terenie-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
02.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Termin składania ofert – 11.12.2019 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp17-2019-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
26.11.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. … Continue reading "Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej" ...