Aktualności

Aktualności

12.02.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.02.2020 … Continue reading "Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego" ...
06.02.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-4/ ...
04.02.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Termin składania ofert – 11.02.2020 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp1-2020-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
31.01.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 07 lutego 2020 r. do godz.: 12:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-produktow-leczniczych-materialow-opatrunkowych-wyrobow-medycznych-i-srodkow-biobojczych/ ...
23.01.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 31.01.2020 … Continue reading "Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego" ...
16.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2020 roku http://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
14.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 21.01.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-ramach-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-2/ ...
13.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. … Continue reading "Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej" ...
03.01.2020
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku podpisał umowę na dofinansowanie, w formie darowizny, projektu pn. „Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa”. Pieniądze na ten cel przekazała Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która współfinansuje projekt w wysokości 40.000,00 złotych. Dzięki otrzymanym środkom, a także wkładowi własnemu z myślą o pacjentach powstanie siłownia zewnętrzna, … Continue reading "Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa na terenie Szpitala MSWiA dzięki Fundacji PGNiG" ...
20.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-3/ ...