Aktualności

Aktualności

22.07.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonywanie-uslug-transportu-sanitarnego-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/ ...
19.07.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp13-2019-przebudowa-czesci-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-zlokalizowanego-na-pierwszym-pietrze-w-budynku-a-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
19.07.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp12-2019-dostawa-i-montaz-sprzetu-informatycznego-oraz-materialow-eksploatacyjnych-wraz-z-wykonaniem-prac-instalacyjnych/ ...
12.07.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-11-2019-dostawa-komputerow-stacjonarnych-i-przenosnych-wraz-z-oprogramowaniem/ ...
11.07.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych Oferty należy składać do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-leczenia-uzaleznien-i-poradni-leczenia-uzaleznien-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/ ...
28.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-8-2019-dostawa-i-montaz-sprzetu-informatycznego-oraz-materialow-eksploatacyjnych-wraz-z-wykonaniem-prac-instalacyjnych/ ...
27.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-9-2019-dostawa-komputerow-stacjonarnych-i-przenosnych-wraz-z-oprogramowaniem-oraz-dostawa-urzadzenia-wielofunkcyjnego/ ...
26.06.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej w butelkach plastikowych typu PET o poj. 1,5 l. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-wody-mineralnej-w-butelkach-plastikowych-typu-pet-o-poj-15-l/ ...
19.06.2019
Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie … Continue reading "Kolejny zjazd absolwentów w Szpitalu MSWiA" ...
19.06.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 28.06.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-3/ ...