Aktualności

Aktualności

07.08.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-15/ ...
20.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Lecznia Uzależnień. Oferty należy składać do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-poradni-leczenia-uzaleznien/ ...
08.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia/ ...
08.07.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii. Oferty należy składać do dnia 17.07.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-3/ ...
03.07.2020
W związku z trwającą epidemią koronawirusa placówki medyczne muszą ponosić dodatkowe wydatki m.in. na środki ochrony osobistej, nie inaczej jest w przypadku SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. Niestety środki pieniężne przeznaczane na ten cel są dużym obciążeniem, dlatego też z radością informujemy, że kolejny podmiot w tym wypadku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie Spółka … Continue reading "PZU Życie SA kolejnym partnerem Szpitala w walce z koronawirusem!" ...
23.06.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 29.06.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-6/   ...
09.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż napędu do automatycznego otwierania drzwi zewnętrznych oraz kontroli dostępu na drzwiach wewnętrznych w budynku N Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-montaz-napedu-do-automatycznego-otwierania-drzwi-zewnetrznych-oraz-kontroli-dostepu-na-drzwiach-wewnetrznych-w-budynku-n/ ...
05.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-srodkow-ochrony-indywidualnej/ ...
05.06.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na wynajęcie powierzchni przeznaczonej pod automaty vendingowe, znajdującej się na terenie Szpitala w budynkach A, B, E, R. Termin składania ofert upływa w dniu12 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wynajecie-powierzchni-przeznaczonej-pod-automaty-vendingowe/ ...
05.06.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” Termin składania ofert 22 czerwca 2020 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-3-2020-przebudowa-czesci-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-zlokalizowanego-na-pierwszym-pietrze-w-budynku-a-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...