Aktualności

Aktualności

05.03.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy Termin składania ofert … Continue reading "ZP3-2019 Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy" ...
05.03.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”. Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/modernizacja-systemu-oswietlenia-w-budynkach-szpitala-na-stanowiskach-pracy/ ...
01.03.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/4404-2/ ...
23.02.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zatrudni Sekretarkę medyczną/Sekretarza medycznego. Ogłoszenie sekretarka medyczna/sekretarz medyczny ...
18.02.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i świadczenie usługi monitorowania transmisji sygnałów w okresie 24 miesięcy. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 20 lutego 2019 r. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-instalacji-transmitujacej-sygnal-alarmowy-do-panstwowej-strazy-pozarnej-w-otwocku-i-swiadczenie-uslugi-monitorowania-transmisji-sygnalow-w-okresie-24-miesiecy/ ...
28.01.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do 06 lutego 2019 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-produktow-leczniczych-materialow-opatrunkowych-wyrobow-medycznych-i-srodkow-biobojczych-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/   ...
28.01.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 04 lutego 2019 r., http://www.zozmswia.pl/konkurs/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-w-zakresie-telefonii-komorkowej/ ...
28.01.2019
Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku w ramach konkursu nr 2018.01 ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeszedł pozytywną ocenę zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. W praktyce oznacza to, że Szpital MSWiA w Otwocku otrzyma dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP … Continue reading "Dofinansowanie dla Szpitala MSWiA z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" ...
22.01.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/wp-content/uploads/2019/01/dy%C5%BCury-medyczne-I-19.pdf ...
21.01.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym … Continue reading "Usługa całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie" ...