Aktualności

Aktualności

09.05.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Oferty należy składać do dnia 21.05.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-zastepce-kierownika-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-pelnienie-funkcji-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/ ...
23.04.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę zbiorników oraz dostawę gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do 06 maja 2019 r. godz. 10:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/dzierzawa-zbiornikow-oraz-dostawe-gazow-medycznych-wraz-z-transportem-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
17.04.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej. Oferty należy składać do 30 kwietnia 2019 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/swiadczenie-uslugi-prania-bielizny-szpitalnej-2/ ...
16.04.2019
  Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Termin najbliższego Zjazdu – 27 kwietnia 2019 roku godz. 9:00. Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są … Continue reading "Zaproszenie na zjazdy absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień" ...
02.04.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do 10 kwietnia 2019 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/sukcesywna-dostawa-materialow-biurowych/   ...
05.03.2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy Termin składania ofert … Continue reading "ZP3-2019 Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy" ...
05.03.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”. Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/modernizacja-systemu-oswietlenia-w-budynkach-szpitala-na-stanowiskach-pracy/ ...
01.03.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień. Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/4404-2/ ...
23.02.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zatrudni Sekretarkę medyczną/Sekretarza medycznego. Ogłoszenie sekretarka medyczna/sekretarz medyczny ...
18.02.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i świadczenie usługi monitorowania transmisji sygnałów w okresie 24 miesięcy. Termin składania ofert: do godz. 12:00; 20 lutego 2019 r. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-instalacji-transmitujacej-sygnal-alarmowy-do-panstwowej-strazy-pozarnej-w-otwocku-i-swiadczenie-uslugi-monitorowania-transmisji-sygnalow-w-okresie-24-miesiecy/ ...