Aktualności

Aktualności

11.01.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/wp-content/uploads/2019/01/og%C5%82oszenie-I-19.pdf ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia/ ...
17.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-4/ ...
17.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/swiadczenie-uslug-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-oraz-bezpieczenstwa-przeciwpozarowego-dla-potrzeb-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
14.12.2018
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 16,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala. Termin składania ofert – 20.12.2018 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/konkurs/sprzedaz-1600-m3-drewna-opalowego-pozyskanego-w-wyniku-wycinki-drzew-na-terenie-nieruchomosci-szpitala/ ...
12.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej-4/     ...
11.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej/   ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na montaż i dostawę sprzętu informatycznego i materiałów instalacyjnych. Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/montaz-i-dostawe-sprzetu-informatycznego-i-materialow-instalacyjnych-2/ ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert napełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/pelnienie-funkcji-kierownika-dzialu-farmacji-szpitalnej/ ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/doradztwo-w-zakresie-ochrony-danych-osobowych-oraz-pelnieniu-funkcji-inspektora-ochrony-danych-u-zamawiajacego/ ...