Aktualności

Aktualności

26.03.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. Oferty należy składać do dnia 06.04.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-14/ ...
23.03.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zrealizował przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z siecią wodociągową przeciwpożarową na terenie Szpitala. Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej i wodociągowej przeciwpożarowej, instalacji wewnętrznych oraz przyłączy wodociągowych.  Roboty budowlane zostały wykonane na przełomie stycznia i … Continue reading "Przebudowa sieci wodociągowej w Szpitalu" ...
14.03.2020
Informuję, że od dnia 14 marca 2020 roku przepis zobowiązujący pacjenta do dostarczania oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od momentu wpisania w kolejkę nie ma zastosowania. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego pacjenci mają 21 dni na dostarczenie oryginału skierowania od momentu zakończenia obowiązywania tego stanu, nie później niż w dniu wykonywania świadczenia na … Continue reading "14 dniowy termin dostarczenia skierowania nie obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego" ...
13.03.2020
Uwaga!!! Zakaz osobistego dostarczania skierowań od 13 marca 2020 roku Wprowadza się zakaz osobistego oraz za pośrednictwem osób trzecich dostarczania skierowań do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w związku ze wzrostem zachorowań na grypę typu A i typu B, schorzenia grypopodobne, infekcje dróg oddechowych oraz unikniecie kontaktu z osobami potencjalnie … Continue reading "Uwaga!!! Zakaz osobistego dostarczania skierowań od 13 marca 2020 roku" ...
13.03.2020
Uwaga!!! Zakaz odwiedzin pacjentów od 11 marca 2020 roku Wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów w Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w związku ze wzrostem zachorowań na grypę typu A i typu B, schorzenia grypopodobne, infekcje dróg oddechowych oraz uniknięcie kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi wirusem COVID-19. Dyrektor SP ZOZ Szpitala … Continue reading "Uwaga!!! Zakaz odwiedzin pacjentów od 11 marca 2020 roku" ...
03.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie opublikował 1.03.2020r materiały dotyczące koronawirusa: Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem? Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Chcesz wiedzieć więcej o koronawirusie? Kliknij TU ...
02.03.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2020 roku http://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-2/ ...
25.02.2020
Wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwoliło na zakończenie kolejnego etapu przebudowy Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku. W ramach przeprowadzonych prac wykonana została m.in. wymiana posadzki, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przebudowano ściany działowe, a także wzmocniono konstrukcję budynku. Dzięki temu pacjenci, a także personel otrzymali do dyspozycji … Continue reading "Nowe standardy w Szpitalu MSWiA w Otwocku" ...
12.02.2020
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: „rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony” Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.02.2020 … Continue reading "Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego" ...
06.02.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-4/ ...