Aktualności

Aktualności

20.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-odbior-materialow-eksploatacyjnych/ ...
16.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach grupy podstawowej 18 01. Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/odbior-i-transport-do-miejsca-unieszkodliwiania-odpadow-medycznych-o-kodach-grupy-podstawowej-18-01/ ...
15.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na przegląd aparatury i sprzętu medycznego stosowanych przy zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii. Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/przeglad-aparatury-i-sprzetu-medycznego-stosowanych-przy-zabiegach-fizykoterapii-i-kinezyterapii/ ...
13.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-urzadzen-medycznych-dla-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
13.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala. Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-okresowego-przegladu-stanu-technicznego-budynkow-zlokalizowanych-na-terenie-szpitala/ ...
09.11.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-kompletnej-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-wraz-z-montazem-elektrotrzymaczy-drzwiowych-na-drzwiach-przeciwpozarowych/ ...
08.11.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów. Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-oraz-domach-pacjentow-2/ ...
31.10.2018
ZP 6 – 2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku – termin składanie ofert 08 listopada 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-6-2018-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego-na-potrzeby-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
30.10.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na z wykonaniem badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 07 listopada 2018 r. godz. 10:00. http://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-badan-laboratoryjnych-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
19.10.2018
ZP  5 – 2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku – termin składanie ofert 29 października 2018 r. godz. 12:00. http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-5-2018-kompleksowa-dostawa-gazu-ziemnego-na-potrzeby-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...