Aktualności

Aktualności

16.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2020 roku http://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
14.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej. Oferty należy składać do dnia 21.01.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-ramach-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-2/ ...
13.01.2020
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. … Continue reading "Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej" ...
03.01.2020
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku podpisał umowę na dofinansowanie, w formie darowizny, projektu pn. „Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa”. Pieniądze na ten cel przekazała Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która współfinansuje projekt w wysokości 40.000,00 złotych. Dzięki otrzymanym środkom, a także wkładowi własnemu z myślą o pacjentach powstanie siłownia zewnętrzna, … Continue reading "Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa na terenie Szpitala MSWiA dzięki Fundacji PGNiG" ...
20.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówienia. Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-3/ ...
18.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. http://www.zozmswia.pl/konkurs/budowa-malej-architektury-na-terenie-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
17.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-13/ ...
17.12.2019
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00 http://www.zozmswia.pl/przetarg/zp19-2019-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/ ...
17.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie … Continue reading "Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku" ...
16.12.2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja-dla-zespolu-terapeutycznego-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-2/ ...