Aktualności

14.12.2018
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 16,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala. Termin składania ofert – 20.12.2018 ...
12.12.2018
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie ...
11.12.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na montaż i dostawę sprzętu informatycznego i materiałów instalacyjnych. Oferty ...